• Θερμική ισχύς: kW
 • Θερμαινόμενος χώρος: m2
 • Σχήμα: Flat
 • Κατανάλωση: kgr/h
 • Αποδοτικότητα: %
 • Βεντιλατέρ: m3/h
 • Θερμαινόμενος όγκος: m3
 • Μονοξείδιο CO-13%O: %
 • Θερμοκρασία καυσαερίων: oC
 • Έξοδοι θερμού αέρα:
 • Διάμετρος εξόδου:
 • Βάρος: kgr
 • Δευτερεύουσα καύση: Όχι
 • Αεροκουρτίνα: Όχι
 • EasyFix: Όχι
 • Δυνατότητα δικτύωσης: 0 m