Τα πλεονεκτήματα του ενεργειακού τζακιού είναι πάρα πολλά τόσο σε απόδοση 65-85% όσο και σε κατανάλωση 3-6 kgr/h ξερό ξύλο.
Στα ατσάλινα τζάκια έχουμε πολύ καλό ελκυσμό και στιβαρή κατασκευή, με μαντεμένιες πλάκες στο χώρο καύσης η πλάκες βερμικουλίτη που είναι βιδωτές ή φορετές και χωρίς την πιθανότητα να έχουμε ρωγμές ή σπασίματα της εστίας, και αναθυμιάσεις στο χώρο της επένδυσης, σε αντίθεση με τα μαντεμένια τα οποία αν παρουσιαστεί τέτοιο πρόβλημα θα πρέπει να χαλάσουμε μέρος ή όλη την επένδυση για να αντικαταστήσουμε το σπασμένο τμήμα.
Τα ατσάλινα τζάκια επειδή είναι μονοκόμματα είναι πιο δύσκολα στην μεταφορά τους σε σχέση με τα μαντεμένια. Και το κόστος αγοράς είναι μεγαλύτερο αλλά το όφελος και η απόσβεση της αγοράς μεγαλύτερο.

1) Εισαγωγή πρωτογενούς νωπού αέρα στον χώρο καύσης ρυθμιζόμενο με κλείστρο, για να ελέγχουμε την ένταση της καύσης παρέχοντας οξυγόνο όποτε το επιθυμούμε.

2) Δευτερογενής καύση πάνω από την πρωτογενή με προθερμασμένο νωπό αέρα που εισέρχεται από το πίσω μέρος του χώρου καύσης με γωνία 62ο με αποτέλεσμα να δημιουργείται μία δεύτερη καύση πάνω από τα ξυλά που είναι πολύ εντυπωσιακή, ρίχνοντας τα CO στην έξοδο καυσαερίων στο ελάχιστο και ανεβάζοντας την απόδοση του τζακιού στα μέγιστα.
3) Αεροκουρτίνα τριτογενής προκαθορισμένος νωπός αέρας, ο οποίος περνάει ανάμεσα από το γυαλί και την φλόγα και δεν επιτρέπει τον καπνό της καύσης να λερώσει το κρύσταλλο. Όταν η θερμοκρασία στο χώρο καύσης ξεπεράσει τους 500c τότε παρουσιάζεται η τριτογενή καύση πάνω στο κρύσταλλο της πόρτας που είναι αντοχής ceran έως 750 CO.
4) Τρεις αεροθαλάμους, με τον δεύτερο να είναι κοντά στην καύση, ανεβάζοντας μέγιστη θερμοκρασία στον χώρο, παίρνοντας εξωτερικό φρέσκο αέρα με υγρασία, χωρίς να ανακυκλώνουμε τον αέρα του δωματίου κρατώντας την υγρασία του χώρου σε φυσιολογικά επίπεδα.