Στις σημερινές συνθήκες, όλα δείχνουν ότι το κτιστό τζάκι με τη συμβατική ανοιχτή εστία,γνωστό από το πρόσφατο και το μακρινό
παρελθόν, διαρκώς υποχωρεί μπροστά στη δυναμική που παρουσιάζουν τα σύγχρονα τζάκια κλειστής εστίας, τα οποία ενσωματώνουν πολλή
τεχνολογία.
Κι αυτό, γιατί η συμβατική ανοιχτή εστία δεν μπορεί, τόσο από οικονομική όσο και από τεχνική άποψη, να θερμάνει αποτελεσματικά το χώρο. Μπορεί να θερμάνει μόνο όσους βρίσκονται κοντά στη φωτιά, επειδή η θερμότητα που παράγεται από την καύση των ξύλων σε μια ανοιχτή εστία, διαδίδεται στον περιβάλλοντα χώρο με ακτινοβολία κυρίως από αντανάκλαση στη βάση και τα τοιχώματα της εστίας.
Από μετρήσεις έχει προκύψει ότι ο βαθμός απόδοσης μιας ανοιχτής εστίας είναι πολύ χαμηλός, της τάξης του 10-15% και μόνο σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει το 20%.
Για τους παραπάνω λόγους, μετά την πρώτη ενεργειακή κρίση στις αρχές της δεκαετίας του 1970, ξεκίνησε και ο προβληματισμός και η αναζήτηση λύσεων για μεγαλύτερη αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ των οποίων και το ξύλο.
Η επιδίωξη αύξησης του βαθμού απόδοσης της καύσης των ξύλων είχε ως αποτέλεσμα να αναδειχτεί το θέμα της πολύ χαμηλής θερμικής απόδοσης της ανοιχτής εστίας και να υπάρξει μια γενικότερη στροφή προς τις κλειστές εστίες.
Καθώς η αγορά σήμερα προσφέρει μια τεράστια γκάμα εστιών κάθε τύπου και είναι ανεξάντλητη σε προτάσεις διακόσμησης της περιβάλλουσας κατασκευής του τζακιού, πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι η σωστή προσέγγιση του θέματος μπορεί να προσφέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα.

Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένη με σύστημα διαχείρισης ποιότητας ISO EN 9001:2015 από την SWISS CERT. Τα προϊόντα της Regal είναι πιστοποιημένα με CE εναρμονισμένα με το πρότυπο ΕΝ 13229, ευρωπαϊκό πρότυπο για κλειστές εστίες.